Mounting (namapování) disku ve Windowsu k NFS serveru

By | 27/12/2017

Last Updated on 14/12/2020 by administrator

Mounting (namapování) disku ve Windowsu k NFS serveru

Klient pro NFS je dostupný ve verzi operačního systému Windows 7 Ultimate and Enterprise. Defaultně je NFS client vypnutý, ale dá se aktivovat.

1) Zapnutí NFS

Najdeme v Control Panel\Programs\Programs and Features (V ovládacích panelech Programy > Odinstalovat program)

ovládací panely

Kliknout na „Turn Windows features on or off“

Turn Windows features on or off

Rozklikneme „Services for NFS“ a zakliknout Administrative Tools a Client for NFS

NFS klient NFS client

2) Namountovaní (namapování) disku

V příkazovém řádku (CMD nemusí byt spuštěný pod administrátorem) použijeme syntaxi níže:

Obecná syntaxe:

mount [–o OptionsComputerName\ShareName {DeviceName | *}

Mé nastavení:

mount \\192.168.0.5\volume1\video Z:

Po úspěšném namapování by se nám mela objevit podobna hláška:

Z: is now successfully connected to \\192.168.0.5\volume1\video

The command completed successfully.

Nyní bychom měli vidět síťové úložiště namapované k NFS serveru.

připojení k NFS serveru

Více na https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754350%28v=ws.11%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *