Mounting (namapování) disku ve Windowsu k NFS serveru

By | 27/12/2017

Last Updated on 01/03/2021 by administrator

Mounting (namapování) disku ve Windowsu k NFS serveru

Motivace:

Článek popisuje jak namapovat disk v OS Windows k NFS serveru.

OS:

Implementace byla prováděna na WIN 7. Nicméně obdobný postup lze aplikovat pro WIN 8 a Windows 10 Pro.

Implementace [1]:

Klient pro NFS je dostupný ve verzi operačního systému Windows 7 Ultimate and Enterprise či Windows 8 a Windows 10. Defaultně je NFS klient vypnutý, ale dá se aktivovat.

1) Zapnutí NFS klienta

Najdeme v Control Panel\Programs\Programs and Features (V ovládacích panelech Programy > Odinstalovat program)

ovládací panely

Kliknout na „Turn Windows features on or off“

Turn Windows features on or off

Rozklikneme „Services for NFS“ a zakliknout Administrative Tools a Client for NFS

NFS klient NFS client

2) Namountovaní (namapování) disku

V příkazovém řádku použijeme syntaxi níže:

Obecná syntaxe:

mount [–o OptionsComputerName\ShareName {DeviceName | *}

Mé nastavení:

mount \\192.168.0.5\volume1\video Z:

Po úspěšném namapování by se měla objevit podobná hláška:

Z: is now successfully connected to \\192.168.0.5\volume1\video
The command completed successfully.

Výpis všech namapovaných NFS disků se provede příkazem:

mount

Síťové úložiště namapované k NFS serveru se objeví pod Network Location:

připojení k NFS serveru

Pozn. Pokud byl příkaz mount proveden přes CMD pod administrátorem, neobjeví se pod Network Location [2].

Odstranění všech namapovaných NFS disků se provede příkazem:

umount -a

Zdroj:

[1] https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754350%28v=ws.11%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396

[2] https://superuser.com/questions/599641/nfs-mount-not-showing-in-windows-explorer/696913

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *