Remote Desktop Connection – CredSSP encryption oracle Remediation

By | 24/10/2021

Remote Desktop Connection – CredSSP encryption oracle Remediation

Při připojení přes vzdálenou plochu vyskočí chyba níže:

Chyba v angličtině:

Remote Desktop Connection. An authentication error has occurred. The function requested is not supported. This could be due to CredSSP encryption oracle Remediation. For more information, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866660

CredSSP encryption oracle Remediation

Chyba v čestině:

Připojení ke vzdálené ploše. Došlo k chybě ověření. Požadovaná funkce není podporována. Příčinou může být Náprava proti hrozbě encryption oracle úprava v rámci CredSSP. Další informace najdete na https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866660

Náprava proti hrozbě encryption oracle úprava v rámci CredSSP

Problémem je, že vzdálený počítač nemá pravděpodobně povolené Windows aktualizace. Aktualizace byla vydána 8.5.2018 pro OS WIN 10, která fixne výchozí nastavení CrepSSP z Vulnerable na Mitigated, více v KB 4093492.

Řešení:

Metoda č. 1:

Řešení aplikovat na zdrojovém počítači, které se připojuje na vzdálenou plochu.

1. Otevřít vyhledávání kliknutím na WIN+S:

WIN+S

2. Vepsat gpedit.msc (editor místních zásad):

gpedit.msc (editor místních zásad)

Pozn. Pokud se neobjeví gpedit.msc, je potřeba editor místních zásad povolit podle tohoto článku – https://martinuvzivot.cz/jak-povolit-gpedit-msc-how-to-enable-gpedit-msc/

3. Proklikat se k Administrative Templates (Šablony pro správu) > System (Systém) > Credentials Delegation (Delegování přihlašovacích údajů), kde kliknout na Encryption Oracle Remediation (Náprava proti hrozbě encryption oracle):

CredSSP encryption oracle Remediation

4. Kliknout na Enabled (Povoleno) a pod Protection Level (Úroveň ochrany) zvolit Vulnerable (Zranitelné):

CredSSP encryption oracle Remediation

5. Otevřít příkazový řádek (cmd) jako administrátor:

6. Aplikovat příkaz níže:

gpupdate /force

Pokud je příkaz úspěšně vykonán objeví se něco jako: Computer Policy update has completed successfully. User Policy update has completed successfully.

7. Hotovo – Připojit se znovu ke vzdálené ploše (RDP).

Metoda č. 2 [2]:

Řešení aplikovat na zdrojovém počítači, které se připojuje na vzdálenou plochu.

1. Vepsat cmd (příkazový řádek) a otevřít jej jako administrátor:

příkazový řádek

2. Aplikovat příkaz níže:

REG ADD HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters\ /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2

3. Hotovo – Připojit se znovu ke vzdálené ploše (RDP).

Zdroj:

[1] https://www.netwoven.com/2018/05/15/solved-credssp-encryption-oracle-remediation/

[2] https://zcom.tech/credssp-encryption-oracle-remediation.html/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *