Instalace SSH serveru Ubuntu (Ubuntu SSH server)

By | 31/05/2019

Last Updated on 19/12/2023 by administrator

Instalace SSH serveru Ubuntu (Ubuntu SSH server)

Instalace SSH serveru v Ubuntu (Ubuntu SSH server)

Motivace:

Článek se zabývá instalací SSH serveru na Ubuntu, potažnomo na distribucích Debian. Díky instalaci SSH serveru je možné vzdáleně a šifrovaně ovládat systém Ubuntu či jinou distribuci Linuxu, nebo je také možné kopírovat pomocí SCP.

OS:

Praktická implementace byla prováděna na Ubuntu 12.04.5 LTS, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS a Ubuntu 22.04 LTS.

Instalace SSH serveru:

Aktualizace seznamu balíčků z repozitářů:

sudo apt-get update

Instalace SSH serveru:

sudo apt-get install openssh-server

Pokud je nakonfigurovaný firewall (lze zjistit příkazem sudo ufw status), je nutné povolit provoz TCP/22:

sudo ufw allow 22/tcp

Přihlášení pod uživatelem root (nepovinné):

Přihlášení přímo pod uživatelem “root” pomocí SSH na Ubuntu je implicitně zakázáno kvůli bezpečnostním důvodům. Místo toho by mělo být přihlášení pod běžným uživatelem a poté použít příkaz “sudo” pro získání oprávnění správce systému pro vykonání příkazů. Nicméně, pokud je to nutné přihlásit se přímo jako “root” přes SSH, provede se to následujícím způsobem:

Přejít do souboru sshd_config v /etc/ssh/ adresáři:

vi /etc/ssh/sshd_config

přidat řádek níže:

PermitRootLogin yes

Provést restart SSH serveru:

service sshd restart

Ověření SSH serveru:

sudo service ssh status

Výpis příkazu sudo service ssh status:

ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2020-11-29 16:34:44 CET; 3 days ago
    Docs: man:sshd(8)
       man:sshd_config(5)
  Main PID: 588 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 1058)
   Memory: 5.1M
   CGroup: /system.slice/ssh.service
       └─588 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

Alternativní ověření pomocí zobrazení běžících procesů:

ps -A | grep ssh

Výpis příkazu ps -A | grep ssh:

483 ? 00:00:00 sshd

Logy:

grep "sshd" /var/log/auth.log

Částečný výpis příkazu grep “sshd” /var/log/auth.log:

Jun 12 16:24:31 jesterka sshd[4121]: Accepted password for jesterka from 192.168.88.30 port 56290 ssh2
Jun 12 16:24:31 jesterka sshd[4121]: pam_unix(sshd:session): session opened for user jesterka by (uid=0)

Jak natvrdo odpojit SSH uživatele [1]:

Příkazem níže se vypíšou aktuálně připojení uživatelé:

ps aux | egrep "sshd: [a-zA-Z]+@"

Druhý sloupec definuje Process ID (PID) služby sshd daného uživatele:

pepicek    3904664 0.0 0.1 14112 6208 ?    S  20:28  0:00 sshd: pepicek@pts/0
jesterka   3904844 0.5 0.1 14108 6160 ?    S  20:30  0:00 sshd: jesterka@pts/1

Uživatel pepicek má přiřazené PID 3904664, pro jeho odpojení zadat příkaz níže:

sudo kill -9 3904664

Zdroj:

[1] https://askubuntu.com/questions/36113/how-to-log-off-an-user-from-ssh

Další linux návody:

https://martinuvzivot.cz/tag/linux/

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *