Jak vymazat ISATAP a 6to4 adaptéry ve WIN

By | 12/06/2019

Last Updated on 14/12/2020 by administrator

Jak vymazat ISATAP a 6to4 adaptéry ve WIN

Všiml jsem si, že Windows automaticky vytvořil mnoho tunelových adaptéru jako je ISATAP a 6to4, což jsou mechanizmy, které v podstatě přenáší IPv6 pakety přes IPv4 síť.  To bylo zjištěno po zadání příkazu:

ipconfig /all

Výpis příkazu ipconfig /all:

Tunnel adapter isatap.{02854EF5-3B92-479A-98E8-67B16F626C10}:

  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
  Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter isatap.local2:

  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . : local2
  Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
  Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter isatap.{441442E9-BAD5-40D4-8036-0A2F3D4DF5ED}:

  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
  Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tunnel adapter isatap.{82B7B3BF-0BED-40BC-8647-91FDAB83B9CE}:

  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
  Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Tento mechanismus zpravidla uživatel nepoužívá, a tak bude vypnutý.

Jak vymazat adaptéry:

Pravým kliknout na Tento Počítač (Computer) a Vlastnosti (Properties).

Vlastnosti

Kliknout na Device Manager (Správce Zařízení).

Správce Zařízení

Kliknout na View (Zobrazit) a následně na Show hidden devices (Zobrazit skrytá zařízení).

Zobrazit skrytá zařízení

Kliknout pravým tlačítkem myši na Uninstall (Odinstalovat).

ISATAP

Odinstalovat ISATAP

A tímto způsobem odinstalovat další Microsoft ISATAP či Microsoft 6to4 adaptéry.

Další alternativní tipy zde: https://superuser.com/questions/218278/how-to-remove-unwanted-tunnel-adapter-connections

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *