Test rychlosti disku Linux

By | 18/09/2023

Last Updated on 26/09/2023 by administrator

Test rychlosti disku Linux

Test rychlosti disku Linux

Motivace:

Návod ukazuje, jak provést testy rychlosti čtení (read) a zápis (write) na disk.

Pozn. Pro dosažení přesné rychlosti čtení/zápisu, by se níže uvedené testy měly několikrát zopakovat (obvykle 3–5) a tyto výsledne hodnoty zprůměrovat.

Čtení a zápis na disk se bude provádět pomocí dd nástroje .

Implementace:

Test zápisu (write) na disk:

sync; dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=1024; sync

Výstup příkazu sync; dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=1024; sync ukazuje, že bylo přečteno 1024 bloků (1024 megabajtů), zapsáno 1024 bloků (1024 megabajtů) a celkový čas kopírování byl přibližně 2,9391 sekundy. Rychlost zápisu byla udána jako 365 MB/s.

1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 2.9391 s, 365 MB/s

Legenda:

  • sync – slouží k synchronizaci cache souborového systému na disku. To zajišťuje, že všechny změny v paměti jsou zapsány na disk před pokračováním.
  • if – označuje vstupní zařízení, kterým je /dev/zero, což je speciální zařízení v Linuxu, které generuje nekonečnou sekvenci nulových bajtů.
  • of – označuje výstupní soubor, kterým je tempfile.
  • bs – určuje velikost bloku (1M znamená 1 megabajt) a “count” určuje počet bloků. Celý tento příkaz vytvoří soubor tempfile o velikosti 1024 megabajtů (1 gigabajt), který bude obsahovat pouze nuly.
  • count určuje počet bloků.

Celý tento příkaz vytvoří soubor tempfile o velikosti 1*1024=1024 megabajtů (1 gigabajt), který bude obsahovat pouze nuly.

Test čtení (read) z bufferu:

Soubor tempfile vytvořený příkazem výše, byl uložený do bufferu a jeho rychlost čtení je mnohem vyšší než skutečná rychlost čtení přímo z disku. Aby byla získáná skutečná rychlost čtení z disku je potřeba vymazat buffer.

Pro test čtení z bufferu, zadat příkaz níže:

dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=1024

Výstup příkazu sync; dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=1024; sync ukazuje, že bylo přečteno 1024 bloků (1024 megabajtů), zapsáno 1024 bloků (1024 megabajtů) a celkový čas kopírování byl přibližně 2,16441 sekundy. Rychlost čtení byla udána jako496 MB/s.

1024+0 records in
1024+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB, 1.0 GiB) copied, 2.16441 s, 496 MB/s

Legenda:

  • if – určuje vstupní soubor, což je tempfile v tomto případě.
  • of – určuje výstupní zařízení, což je /dev/null, což je místo, kam lze zapisovat data, která budou zahazena.
  • bs – určuje velikost bloku pro čtení a zápis (v tomto případě 1 megabajt).
  • count – určuje počet bloků, které budou zpracovány (v tomto případě 1024 bloků, což odpovídá 1024 megabajtům).

Test čtení (read) z disku:

Pro získání skutečné rychlosti je nutné smazat buffer. Příkaz níže nastaví hodnotu na 3, což je hodnota udávající vyčištění bufferu:

sudo /sbin/sysctl -w vm.drop_caches=3

Nyní se provede test čtení z disku:

dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=1024

Po dokončení testu nezapomenout vymazat soubor tempfile.

USB disk:

Stejný postup testu platí o pro USB disk:

Článek Mount – Jak připojit USB disk v Linuxu.

Test zápisu (write) na USB disk:

sync; dd if=/dev/zero of=/media/usb-drive/tempfile bs=1M count=1024; sync

Test čtení (read) z USB disku:

dd if=/media/usb-drive/tempfile of=/dev/null bs=1M count=1024

Zdroj:

[1] https://www.shellhacks.com/disk-speed-test-read-write-hdd-ssd-perfomance-linux/

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *