Macrium Reflect – Obnova disku / obnova dat

By | 16/09/2019

Last Updated on 02/08/2022 by administrator

Macrium Reflect – Restore / obnova disku / obnova dat

Tento článek “Macrium Reflect – Restore / obnova disku / obnova dat.” je navázáním na článek Macrium Reflect –> Backup / záloha disku / záloha dat.

Macrium Reflect – Backup / záloha disku / záloha dat

Pozn. Zálohy přes Macrium Reflect mám prakticky odzkoušené na OS WIN 7, WIN 10, Ubuntu 12 a Ubuntu 18. Tyto zálohy OS byly obnoveny úspěšně na úplně jiném fyzickém počítači. Obnova dat byla úspěšná.

Aby byla vyzkoušena “síla” programu Macrium Reflect, bude image zálohy z HP notebooku obnoven na (jiném) stolním PC. Tak jako většina počítačů / notebooků s WIN 8 a výše, tak zálohovaný HP notebook podporuje nový standard UEFI a tento standard MUSÍ podporovat i stolní PC na které bude image obnoven.

S možnými vyvstalými praktickými problémy se zabývá dole odstavec – Problém s obnovou. Ten si doporučuji projít, pokud se image neobnoví.

Jde se na to.

Restore (obnova disku)

Obnovu disku lze rovněž provést z disku na disk nebo přes síť. Budou popsány obě metody.

 • Obnova disku na disk
 • Obnova disku přes síť

1) Obnova disku na disk

Image obnovy disku musí být pochopitelně umístěn na jiném fyzickém disku, než ten, kde se bude provádět obnova.

a) Flash disk nabootovat na počítači / notebooku, kde se bude provádět obnova disku.

 • USB boot by měl být povolený v BIOSU/UEFI

BIOS USB boot

b) Po bootu Macrium kliknout na Restore a zvolit Browse for an image or backup file to restore:

Obnova dat - restore

c) Vyhledat image zálohu (image zálohy byl ve článku Backup / záloha disku / záloha dat. vložen na Samsung disk a byl pojmenován “zaloha-win-10”) a kliknout OK:

Obnova dat - restore

Obnova dat - restore

d) V rubrice Image Restore se objeví fyzický disk a pod ním pak image zálohy – kliknout na Restore Image (dvě modré šipky):

Obnova dat - restore

e) Definování zdrojového a cílového disku

 • Source (zdroj) – definuje disk, kde se image záloha nachází
  • Po kliknutí v předchozím bodě na Restore Image by se měl automaticky ukázat fyzický disk na němž je záloha umístěna, a tak disk by měl být automaticky zaškrtnutý
 • Destination (cíl) – definuje fyzický disk, kde se bude záloha obnovovat
  • Ujistit se, že zde je jedná opravdu o fyzický disk, na který se bude image záloha obnovovat. Kliknout na Select a disk to restore to…  a vybrat tímto cílový disk. Pozor ať se neudělá obnova zálohy na nezamýšlený disk.

Obnova dat - restore

Červený rámeček označuje cílový fyzický disk na němž se bude provádět obnovení:

Obnova dat - restore

f) Doporučuji ještě kliknout na jednotlivé oddíly (partitions) cílového fyzického disku a postupně je vymazat kliknutím na Delete Existing partition.

 • Prakticky je prográmek chytrý, a tak pokud se oddíly nesmažou manuálně, provede to sám automaticky.

Obnova dat - restore

g) Oddíly (partitions) jsou vymazány a teď už kliknout na Next:

Obnova dat - restore

h) Volitelně je možné provést pokročilé nastavení v Advanced Options a to například:

 • Rapid Delta Restore – Zapnout Rapid Delta Restore [nepodporuje verze Free]
 • SSD Trim – Použít SSD Trim
 • Verify Image – Ověřit zálohu image před obnovením
 • Master Boot Record – Nahradit/nenahradit Master Boot Record ze zálohy

V mém případě nechávám Advanced Options v defaultním nastavení.

Obnova dat - restore

Následně kliknout na Finish:

Obnova dat - restore

 

i) Po několika sekundách program chytře upozorní, že cílový disk bude přepsán vyskočením okna Confirm Overwrite (potvrdit přepsání). V okně stačí zaškrtnout All target volume data will be overwritten. Confirm to proceed a kliknout na Continue…

Obnova dat - restore

j) Dokončení obnovy disku je hotovo, teď už kliknout na Close:

Obnova dat - restore

k) Červenou ikonkou dole vlevo je možné vypnout nebo rebootovat PC / notebook:

Obnova dat - restore

l) Hotovo – nyní by měl OS nabootovat.

Macrium nabootovani OS

2) Obnova disku přes síť

Podobně jako u zálohy, tak i obnovu disku je možné provést přes síť pomocí protokolu SMB.

a) Před bootem Macrium z USB flash disku se ujistit, že síťový kabel je připojen k PC / notebooku, kde se bude provádět obnova disku a následně na něm flash disk nabootovat.

 • USB boot by měl být povolený v BIOSU/UEFI

BIOS USB boot

b) Po bootu Macrium kliknout na ikonku příkazového řádku dole vlevo a do něj vložit příkaz ipconfig, zda se přiřadila IP adresa z DHCP serveru.

ipconfig

c) Příklad: Cílové síťová složka běží na IP adrese 10.0.0.5, ověřím konektivitu IP adresy příkazem ping:

ping

 • Pozn. 1: Obnovu provádím na síťové úložiště (NAS), kde běží SMB server. Ve skutečnosti není potřeba mít přímo síťové úložiště a mohu provést obnovu z jakéhokoliv počítače / notebooku připojeného k síti s OS Windows, protože WIN používají protokol SMB – stačí nastavit složku ve Windowsu pro sdílení ve které se nachází image zálohy a povolit ji pro čtení. Pro návod kliknout zde: Sdílení složek ve Windows – Jak získat přístup ke složce

d) V rubrice Restore kliknout na Folders to seach:

Obnova dat - restore

e) V okně Add a folder to the list definuji cestu k síťové složce. Zpětné lomítka na začátku definují protokol SMB (vyvolají se ALT + 92). Zde je např. cílová složka s názvem backups sdílená pod IP adresou 10.0.0.5, čili úplná cesta k síťové složce, kde se nachází image záloha je \\10.0.0.5\backups. Následně kliknout na Add to list:

Obnova dat - restore

f) Kliknutím na Add to list, dojde k pokusu o připojení a vyskočí okno s přihlašovacími údaji

 • Např: User name a password odpovídá přihlašovacím údajům PC / notebooku k přihlášení do Windowsu.

Obnova dat - restore

g) Dojde k namapování cílové síťové složky a kliknout OK:

Obnova dat - restore

h) Pod záložkou Image Restore se v Macrium otevřely dvě image zálohy. Vybrat ten příslušný (v tomto případě se obnoví image se jménem “zaloha-win10-00-00.mrimg”) a kliknout na Restore Image:

Obnova dat - restore

i) Definování zdrojového a cílového disku:

 • Source (zdroj) – definuje síťový disk, kde se image záloha nachází
  • Po kliknutí v předchozím bodě na Restore Image by se měl automaticky ukázat fyzický disk na němž je záloha umístěna, a tak disk by měl být automaticky zaškrtnutý
 • Destination (cíl) – definuje fyzický disk, kde se bude záloha obnovovat
  • Ujistit se, že zde je jedná opravdu o fyzický disk na který se bude image záloha obnovovat . Nejedná se o správný disk, kliknout na Select a different target disk a vybrat jej – pozor ať se neudělá obnova zálohy na nezamýšlený disk.

Obnova dat - restore

Červený rámeček označuje cílový fyzický disk, na němž se bude provádět obnovení:

Obnova dat - restore

f) Doporučuji ještě kliknout na jednotlivé oddíly (partitions) cílového fyzického disku a postupně je vymazat kliknutím na Delete Existing partition.

 • Prakticky je prográmek chytrý, a tak pokud se oddíly nesmažou manuálně, provede to sám automaticky.

Obnova dat - restore

g) Oddíly (partitions) jsou vymazány a teď už kliknout na Next:

Obnova dat - restore

h) Volitelně je možné provést pokročilé nastavení v Advanced Options a to například:

 • Rapid Delta Restore – Zapnout Rapid Delta Restore [nepodporuje verze Free]
 • SSD Trim – Použít SSD Trim
 • Verify Image – Ověřit zálohu image před obnovením
 • Master Boot Record – Nahradit/nenahradit Master Boot Record ze zálohy

V mém případě nechávám Advanced Options v defaultním nastavení.

Obnova dat - restore

Následně kliknout na Finish:

restore finish

i) Po několika sekundách program chytře upozorní, že cílový disk bude přepsán vyskočením okna Confirm Overwrite (potvrdit přepsání). V okně stačí zaškrtnout All target volume data will be overwritten. Confirm to proceed a kliknout na Continue…

restore confirm overwritten

j) Dokončení obnovy disku je hotovo, teď už kliknout na Close:

restore

k) Červenou ikonkou dole vlevo je možné vypnout nebo rebootovat PC / notebook:

close

i) Hotovo – nyní by měl OS nabootovat.

nabootovani OS

3) Obnova dat / disku – praktické problémy

Toto jsou všechny mé poznatky, které vyvstaly po obnově. Jde především o donastavení v BIOSU/UEFI. Abych to správně uvedl UEFI je vlastně BIOS s příchodem Windows 8, a to cca u novějších počítačů cca od 2012 – zde ho budu označovat jako BIOS/UEFI.

a) Záloha, která byla vytvořena a později obnovena na stejném počítači by měla bezesporu dopadnout úspěšně.

b) Pokud se provedla záloha počítače, který podporuje nový standard UEFI, musí tento standard UEFI podporovat i počítač na kterém se provedla obnova. Standard UEFI je podporován především na OS WIN 10, 8.1, 8, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2 a vyšší. Zda OS podporuje nový standard UEFI najdeme v BIOSU/UEFI a tam jej aktivujeme.

 • Vždy záleží na typu BIOSu/UEFI

UEFI boot

UEFI boot

c) Pokud byla provedená záloha OS WIN 7 a tento OS WIN 7 byl obnoven na jiném počítači, který má standard UEFI, může a nemusí obnova dopadnout v pořádku. V BIOSu/UEFI je nutné přepnout manuálně Boot Mode na Legacy Support a přepnout optimalizaci OS na Other OS.

 • Vždy záleží na typu BIOSu/UEFI

Boot mode Boot priority

OS Optimized Defaults

d) Pokud byla provedená záloha OS WIN 7 z počítače, která nepodporovala standard UEFI a obnovena byla na jiném počítači, který také nepodporoval UEFI, je možné, že se přehodil v BIOSU SATA mód do IDE. Přehodit ho zpátky do AHCI módu.

AHCI mode

AHCI bios

Dobrovolný dar

Ahoj čtenáři, rád bych tě poprosil aby ses zamyslel, co je vše potřeba ke vzniku článku.
Jakožto amatérský softwarový kutil musím:

1) Nejdříve vše nastudovat v cizích jazycích.
2) Vše následně prakticky vyzkoušet.
3) Svoje poznatky a zkušenosti napsat do článku který si právě přečetl v jazyku kterému rozumíš.
4) Dát článku hlavu a patu a publikovat.

Každý článek zabere několik hodin práce, za kterou mi nikdo neplatí.
Prosím zvaž, kolik času jsem ti právě ušetřil.
Pokud ti to stojí aspoň za cenu jedné kávy, tak mi ji kup.
Předem moc děkuji.

Příspěvek tak můžeš provést zasláním libovolné částky na mé číslo účtu 1558701011/3030 Nebo můžeš dar poslat kliknutím na tento odkaz Podpořit tento WEB , který tě přesměruje na mou platební bránu Revolut.

Dar je také možné poslat ve formě Bitcoinu na BTC peněženku bc1qqdf5fp42a7srwwhh2rut8zr9x4jm5c8fqc9qw6

Veškeré peněžní prostředky budu také používat na zlepšení kvality své webové tvorby a na psaní nových technických návodů. Za každý dar předem děkuji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *