Problém s připojením do internetu a sítě / Reset TCP/IP stacku

By | 22/05/2019

Last Updated on 14/12/2020 by administrator

Problém s připojením do internetu a sítě

Problém s připojením do počítačové sítě, ale žádné viry, malware ani žádný HW problém není nedetekován?

Pravděpodobně může pomoci následující postup.

1) Otevřít příkazový řádek (cmd.exe) jako administrátor

run as administrator, Problém

2) Následující příkazy provedou reset TCP/IP stacku.

netsh winsock reset all
netsh int ip reset
netsh interface ipv4 reset all
netsh interface ipv6 reset all
netsh interface tcp reset
ipconfig /flushdns
nbtstat -R
nbtstat -RR
netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
netsh advfirewall reset // všechna spojení je nutné znovu povolovat Windows firewallem 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *