Tuning editoru VIM

By | 14/09/2019

Last Updated on 28/11/2021 by administrator

Tuning editoru VIM

Návod ukazuje jak si vylepšit editor VIM k obrazu svému.

OS:

Implementace byla prakticky prováděna na Ubuntu 12.04.5 LTS, Ubuntu 18.04 LTS a Ubuntu 20.04 LTS. Předpokládám, že postup je také aplikovatelný na ostatní verze Ubuntu.

Nastavení kontrastu písma:

Před:

VIM kontrast

Po:

Kontrast

Implementace:

V domovské složce (cd ~) vytvořit soubor .vimrc :

vim ~/.vimrc

Pro větší kontrast barev do souboru .vimrc přidat:

set background=dark

nebo

colorscheme evening

a soubor jen uložit.

Deaktivace barev textu (jen bílý text):

Před:

VIM bily text

Po:

Deaktivace barev (nastavení jen bílého textu)

Implementace:

V domovské složce (cd ~) vytvořit soubor .vimrc :

vim ~/.vimrc

Pro nastavení bílého textu do souboru .vimrc přidat:

syntax off

Nastavení číslování řádků:

Před:

VIM cislovani radku

Po:

Číslování řádků

Implementace:

V domovské složce (cd ~) vytvořit soubor .vimrc :

vim ~/.vimrc

Pro číslování řádků do souboru .vimrc přidat:

set number

a soubor jen uložit.

VIM – Kombinace kontrastu, deaktivaci barev a číslování řádků:

Před:

VIM kombinace

Po:

kombinace

Implementace:

V domovské složce (cd ~) editovat soubor .vimrc:

vim ~/.vimrc

Do souboru .vimrc přidat:

syntax off
colorscheme evening
set number

a soubor jen uložit.

Pozn. pořadí příkazů nezáleží, ale aplikovat příkaz “set background=dark”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *