Změna username v Linuxu (Linux – How to change username)

By | 07/01/2022

Změna username v Linuxu (Linux – How to change username)

Motivace:

Článek se zaměřuje, jak změnit username v Ubuntu (Linux – How to change username).

Ubuntu change username

OS:

Implementace byla prakticky prováděna na Ubuntu 20.04 LTS. Předpokládám, že postup je také aplikovatelný na ostatní verze Ubuntu.

Implementace a řešení [1]:

1. Provést reboot počítače a počkat až počítač najede na úvodní obrazovku.

2. Na úvodní obrazovce stisknout Ctrl+Alt+F1 (nebo Ctrl+Alt+F2 na některých jiných verzí Ubuntu)

3. Přihlásit se obyčejně pod Vašim uživatelským jménem a heslem.

4. Nastavit heslo pro účet root:

sudo passwd root

5. Odhlásit se:

exit

6. Přihlásit se pod účtem root a jeho nastaveným heslem

7. Změnit uživatelské jméno a home složku na nové libovolné jméno, pomocí příkazu níže:

usermod -l <newname> -d /home/<newname> -m <oldname>

8. Změnit jméno skupiny na nove libovolné jméno:

groupmod -n <newgroup> <oldgroup>

9. Zamknout účet root:

passwd -l root

10. Pokud se byl použity ecryptfs (home složka je zaheslovaná), namontovat tuto zaheslovanou složku použitím:

ecryptfs-recover-private

a editovat:

<mountpoint>/.ecryptfs/Private.mnt

11. Odhlásit se

exit

12. Vrátit se do grafické úvodní obrazovky stisknutím Ctrl+Alt+F7 (nebo Ctrl+Alt+F1 na některých jiných verzi Ubuntu)

13. Nyní je možné se přihlásit pomocí nového uživatelského jména.

Zdroj:

[1] https://askubuntu.com/questions/34074/how-do-i-change-my-username

Další článek:

https://martinuvzivot.cz/zmena-hostname-v-linuxu-linux-how-to-change-hostname/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *