Jak nakonfigurovat Syslog server v Linuxu

By | 04/11/2019

Syslog server a jeho konfigurace v Linuxu

Motivace:

Díky této instalaci a konfiguraci  je možné ukládat generované logy síťových zařízení na centrální Syslog server.

OS:

Implementace byla prováděna na Ubuntu 18.04 LTS, postup může být podobně aplikovatelný na Ubuntu 17.10 a nižší.

Implementace:

Aktualizace seznamu balíčků z repozitářů:

sudo apt-get update

Instalace DHCPv6 serveru:

sudo apt-get install rsyslog

Pozn: Samotný rSyslog server by již měl být součástí Ubuntu.

Verze rSyslog serveru:

rsyslogd -v

Částečný výpis příkazu rsyslogd -v:

rsyslogd 8.32.0, compiled with:
PLATFORM: x86_64-pc-linux-gnu

Přejít do konfigurace rSyslog serveru v rsyslog.conf:

sudo vim /etc/rsyslog.conf

Odkomentovat module(load=”imudp”) a input(type=”imudp” port=”514″):

module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

A zakomentovat následující řádky:

#$FileOwner syslog
#$FileGroup adm
#$FileCreateMode 0640
#$DirCreateMode 0755
#$Umask 0022
#$PrivDropToUser syslog
#$PrivDropToGroup syslog

Pozn1.: Syslog zprávy jsou standardně zasílány přes protokol UDP, ale je možné použít TCP protokol odkomentováním module(load=”imtcp”) a input(type=”imtcp” port=”514″).

Pozn.2: Příkazy, které byly zakomentovány v rsyslog.conf, jsou již ve verzi Ubuntu 18.04 LTS zastaralé.

Přejít do konfigurace rSyslog serveru v 50-default.conf:

sudo vim /etc/rsyslog.d/50-default.conf

Oddělení (odfiltrování) jednotlivých syslog zpráv posílané různými síťovými zařízeními se provede přidáním příkazů na začátek souboru 50-default.conf:

#Logging from Switch1
if $fromhost-ip == '192.168.88.2' then /var/log/switch1.log

&~

#Logging from linksys
if $fromhost-ip == '192.168.0.254' then /var/log/linksys.log

, kde

192.168.88.2 – je IP adresa síťového zařízení posílající syslog zprávy (zde Switch)
/var/log/switch1.log – je umístění syslog souboru pro dané zařízení (v tomto případě pro Switch)
&~ -syslog server uloží zprávu do specifického souboru (tylda “~” bude brzo deprecated, a bude nahrazena řetezcem stop)

Aby se aplikovaly změny provést restart rSyslog služby:

sudo service rsyslog restart

nebo

sudo systemctl restart rsyslog

Pozn. soubor switch1.log a linksys.log se měl vytvořit při přijetí prvního logy z daného síťového zařízení. Nicméně pokud se soubor nevytvořil, pomoci sudo touch /var/log/switch1.log bude soubor vytvořen.

Ověření funkce rSyslog serveru:

sudo service rsyslog status

nebo

sudo systemctl status rsyslog

Výpis příkazu sudo service rsyslog status:

 rsyslog.service - System Logging Service
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2019-11-04 15:11:14 CET; 2s ago
   Docs: man:rsyslogd(8) http://www.rsyslog.com/doc/
 Main PID: 7335 (rsyslogd)
  Tasks: 5 (limit: 2320)
  CGroup: /system.slice/rsyslog.service
      ââ7335 /usr/sbin/rsyslogd -n

Alternativní ověření:

ps -A | grep rsyslog

Výpis příkazu ps -A | grep rsyslog:

7842 ? 00:00:00 rsyslogd

Syslog zprávy ze síťového zařízení:

Cesta ukládání logů ze síťového zařízení “Switch1” byla definována v /var/log/switch1.log:

sudo cat /var/log/switch1.log

Výpis příkazu sudo cat /var/log/switch1.log:

Nov 4 15:35:42 SWITCH1 mgd[1421]: UI_DBASE_LOGOUT_EVENT: User 'root' exiting configuration mode
Nov 4 15:35:45 SWITCH1 mgd[1421]: UI_DBASE_LOGIN_EVENT: User 'root' entering configuration mode
Nov 4 15:36:24 SWITCH1 mib2d[1328]: SNMP_TRAP_LINK_DOWN: ifIndex 643, ifAdminStatus up(1), ifOperStatus down(2), ifName ge-0/0/47

V reálném čase lze zachytit logy pomocí příkazu:

tail -f /var/log/switch1.log

Logy rSyslog serveru:

grep "rsyslog" /var/log/syslog

Vypsání příkazu grep “rsyslog” /var/log/syslog:

Nov 4 15:11:14 jesterka rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.32.0" x-pid="409" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Nov 4 15:11:14 jesterka rsyslogd: warning: ~ action is deprecated, consider using the 'stop' statement instead [v8.32.0 try http://www.rsyslog.com/e/2307 ]
Nov 4 15:11:14 jesterka rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd. [v8.32.0]
Nov 4 15:11:14 jesterka rsyslogd: rsyslogd's groupid changed to 106
Nov 4 15:11:14 jesterka rsyslogd: rsyslogd's userid changed to 102
Nov 4 15:11:14 jesterka rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.32.0" x-pid="7335" x-info="http://www.rsyslog.com"] start

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *